Πολλές φορές όταν επηρεάζονται τα συναισθήματα μας και η ψυχολογία μας καταφεύγουμε στο συναισθηματικό φαγητό. Συνήθως χαρακτηρίζεται από υψηλό θερμιδικό περιεχόμενο.