Ψυχολογία, με ποιους τρόπους μπορείς να φτιάξεις τη διάθεσή σου; Πόσο σημαντικό ρόλο έχει η καλη διάθεση στην υγεία και πώς σχετίζεται με τη διατροφή;