Λιπομέτρηση, ανάλυση σύσταση σώματος, θα εκτιμήσει και θα αξιολογήσει σε ποια κατηγορία ανήκεις πχ υπέρβαρο και της λιπώδους και της άλιπης μάζας.