Η καραντίνα έχει ως στόχο τον περιορισμό κυκλοφορίας των ανθρώπων για την μείωση της εξάπλωσης μιας ασθένειας, που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην Δημόσια Υγεία.