Πότε ένα τρόφιμο θεωρείται πλούσιο σε πρωτεΐνες και εδώδιμες ίνες σύμφωνα με την νομοθεσία;

  • Σύμφωνα με τον κανονισμό 1169/2011, ένα τρόφιμο θεωρείται ότι παρουσιάζει αυξημένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, όταν τουλάχιστον το 20% της ενεργειακής αξίας του προϊόντος παρέχεται από πρωτεΐνες.
  • Ένα τρόφιμο, σύμφωνα με τον κανονισμό 1169/2011 θεωρείται ότι παρουσιάζει αυξημένη περιεκτικότητα σε εδώδιμες ίνες όταν περιέχει τουλάχιστον 6 g εδώδιμων ινών ανά 100 g ή τουλάχιστον 3 g εδώδιμων ινών ανά 100 kcal.