Πότε ένα τρόφιμο χαρακτηρίζεται ως πηγή εδώδιμων ινών και πηγή πρωτεϊνών, σύμφωνα με την νομοθεσία;

  • Ο ισχυρισμός ότι το τρόφιμο αποτελεί πηγή εδώδιμων ινών, μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο όταν το προϊόν περιέχει τουλάχιστον 3 g εδώδιμων ινών ανά 100 g ή τουλάχιστον 1,5 g εδώδιμων ινών ανά 100 Kcal.
  • Ο ισχυρισμός πηγή πρωτεϊνών μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο όταν τουλάχιστον το 12% της ενεργειακής αξίας του τροφίμου παρέχεται απο πρωτεΐνες.