Πότε ένα τρόφιμο θεωρείται ότι περιέχει χαμηλά λιπαρά, χαμηλά κορεσμένα λιπαρά, παρουσιάζει χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και σε νάτριο/αλάτι, σύμφωνα με την νομοθεσία;

  • Ένα τρόφιμο, σύμφωνα με τον κανονισμό 1169/2011 θεωρείται ότι παρουσιάζει χαμηλά λιπαρά όταν δεν περιέχει παραπάνω απο 3 g λιπαρών στα 100 g του προϊόντος για στερεές τροφές ή δεν περιέχει παραπάνω από 1,5 g  λιπαρών ανά 100 ml για υγρές τροφές.
  • Ένα τρόφιμο, θεωρείται ότι περιέχει χαμηλά κορεσμένα λιπαρά όταν το άθροισμα των trans λιπαρών οξέων και των κορεσμένων λιπαρών οξέων δεν υπερβαίνει τα 1,5 g ανά 100 g για στερεές τροφές ή τα 0,75 g ανά 100 ml υγρού  προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το άθροισμα των trans λιπαρών οξέων και των κορεμσένων λιπαρών οξέων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10% της ενεργειακής αξίας του προϊόντος.
  • Ένα τρόφιμο, θεωρείται ότι παρουσιάζει χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα όταν δεν περιέχει περισσότερα απο 5 g σακχάρων στα 100 g για στερεές τροφές ή 2,5 g σακχάρων στα 100 ml για υγρές τροφές.
  • Ένα τρόφιμο, με βάση την νομοθεσία 1169/2011 παρουσιάζει χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο/ αλάτι όταν δεν περιέχει περισσότερα από 0,12 g νατρίου ή ισοδύναμη ποσότητα αλατιού ανά 100 g η 100 ml