Πότε ένα τρόφιμο χαρακτηρίζεται ως προϊόν χωρίς λιπαρά, χωρίς κορεσμένα λιπαρά οξέα χωρίς σάκχαρα και χωρίς νάτριο ή αλάτι, σύμφωνα με την νομοθεσία;

  • Ο ισχυρισμός, ότι τρόφιμο δεν περιέχει λιπαρά, μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 0,5 g λιπαρών ανά 100 g ή 100 ml.
  • Ο ισχυρισμός, ότι τρόφιμο δεν περιέχει κορεσμένα λιπαρά, μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο όταν το άθροισμα των κορεσμένων λιπαρών και των trans λιπαρών οξέων δεν υπερβαίνει τα 0,1 g κορεσμένων λιπαρών ανά 100 g ή 100 ml.
  • Ο ισχυρισμός, ότι ένα τρόφιμο δεν περιέχει σάκχαρα, μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα απο 0,5 g σακχάρων ανά 100 g ή 100 ml.
  • Ο ισχυρισμός, ότι ένα τρόφιμο δεν περιέχει νάτριο ή αλάτι, μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα απο 0,005 g νατρίου ή ισοδύναμη ποσότητα αλατιού, ανά 100 g.