Πείνα, χαρακτηρίζεται ως το αίσθημα που σηματοδοτεί την ανάγκη του οργανισμού για κατανάλωση φαγητού και πυροδοτείται ελλείψει κάποιων θρεπτικών συστατικών.