Μεταβολισμός, οι θερμίδες που καταναλώνουμε μέσα σε ένα 24ώρο για τις απαραίτητες μεταβολικές διεργασίες του οργανισμού μας (αναπνοή, καρδιακοί χτύποι κλπ).