Κατακράτηση ονομάζεται η συγκέντρωση μιας ουσίας σε ένα σημείο. Συχνά αναφερόμαστε στην κατακράτηση υγρών η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση σωματικού βάρους.