Το comfort food ή αλλιώς συναισθηματικό φαγητό περιλαμβάνει τα τρόφιμα στα οποία καταφεύγουμε όταν έχουμε την ανάγκη να νιώσουμε ευχάριστα συναισθήματα. Συχνά χαρακτηρίζεται από υψηλή θερμιδική αξία.