Τι σημαίνει χαμηλή, μέτρια και υψηλή πηγή πρωτεΐνης σε ένα τρόφιμο;

Το αν ένα τρόφιμο θεωρείται χαμηλή, μέτρια ή υψηλή πηγή πρωτεΐνης, καθορίζεται από την περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη. Πιο συγκεκριμένα:

  • Ένα τρόφιμο θεωρείται ότι είναι χαμηλό σε πρωτεΐνη όταν αυτή αντιστοιχεί <10% της συνολικής ενέργειας (συνολικών θερμίδων) του τροφίμου.
  • Ένα τρόφιμο θεωρείται ότι είναι μέτριο σε πρωτεΐνη όταν αυτή αντιστοιχεί στο 10-19% της συνολικής ενέργειας (συνολικών θερμίδων) του τροφίμου.
  • Ένα τρόφιμο θεωρείται ότι είναι υψηλό σε πρωτεΐνη όταν αυτή αντιστοιχεί >=20% της συνολικής ενέργειας (συνολικών θερμίδων) του τροφίμου.