Θερμιδική Πυκνότητα vs Θρεπτική Πυκνότητα. Ομοιότητες και διαφορές!

Πολλές φορές η θερμιδική αξία ενός τροφίμου συγχέεται με τη θρεπτική αξία. Η πραγματική αξία όμως του τροφίμου δεν εξαρτάται μόνο από την ποσότητα των θερμίδων που θα απελευθερώσει, αλλά και από πολλούς άλλους παράγοντες. Αυτό σχετίζεται με τη σύσταση του, τον τρόπο παρασκευής αλλά και τον τρόπο μαγειρέματος.

Με τον όρο θερμιδική πυκνότητα αναφερόμαστε στις θερμίδες που περιέχονται ανά γρ τροφίμου, ενώ με τον όρο θρεπτική πυκνότητα αναφερόμαστε στην αναλογία των θρεπτικών συστατικών σε σχέση με τις θερμίδες της τροφής.

Και οι θερμίδες και τα θρεπτικά συστατικά αναγράφονται ανά 100γρ προϊόντος στις ετικέτες τροφίμων. Από την άλλη, τρόφιμα με χαμηλή θερμιδική πυκνότητα μπορεί να περιέχουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά σε σχέση με τρόφιμα με υψηλή θερμιδική πυκνότητα.