Πως αναγράφονται τα συστατικά σε μια ετικέτα;

Τα συστατικά (π.χ. ζάχαρη, αλεύρι σίτου κ.λ.π.) θα πρέπει να αναγράφονται σε μια διατροφική ετικέτα κατά φθίνουσα σειρά, δηλαδή ξεκινώντας από το συστατικό με την υψηλότερη περιεκτικότητα και καταλήγοντας στο συστατικό με την χαμηλότερη περιεκτικότητα.

Επιπλέον, τα τρόφιμα που μπορεί να αποτελέσουν πιθανά αλλεργιογόνα (π.χ. ξηροί καρποί) οφείλουν να αναφέρονται με έντονη γραφή, ενώ στα συστατικά που περιέχονται στην ονομασία του προϊόντος, θα πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό τους.