Πως μετριέται ο βασικός μεταβολισμός;

O βασικός μεταβολισμός μπορεί να εκτιμηθεί με εξισώσεις, όπως έχουμε αξιοποιήσει στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Για μεγαλύτερη ακρίβεια, ωστόσο, χρησιμοποιούνται άλλοι μέθοδοι:

Άμεση θερμιδομετρία: Βασίζεται στη μέτρηση της εκλυόμενης θερμότητας από το σώμα σου.

Έμμεση θερμιδομετρία: Βασίζεται στην ποσότητα οξυγόνου, που καταναλώνει το σώμα σου.

Βιοηλεκτρική εμπέδηση (ΒΙΑ): Βασίζεται στην ηλεκτρική αγωγιμότητα και την αντίσταση των ιστών του σώματός σου στο ηλεκτρικό εναλλασσόμενο ρεύμα. Η άλιπη μάζα (μυϊκή μάζα και ζωτικά όργανα) εμφανίζουν μεγαλύτερη αγωγιμότητα συγκριτικά με το λιπώδη ιστό. Κάθε ιστός του σώματος έχει διαφορετική αντίσταση στο ηλεκτρικό ρεύμα, επομένως μπορεί να μετρηθεί να ακρίβεια.

Από τις παραπάνω μεθόδους, η μέθοδος της βιοηλεκτρικής εμπέδησης θεωρείται η πιο αξιόπιστη, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες συνθήκες πριν τη μέτρηση, ενώ επιπλέον είναι και ανώδυνη.

Χωρίς αμφιβολία, η καθεμία από τις παραπάνω μεθόδους έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ενώ μπορεί να έχουν μικρές ή μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους. Σίγουρα, η εκτίμηση του μεταβολισμού είναι καθοριστική για το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού πλάνου διατροφής.

Ωστόσο, δε χρειάζεται να εστιάσεις μόνο στο αν ο μεταβολισμός σου είναι ‘‘καλός’’ ή ‘‘κακός’’, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αλλά το πως μπορείς να αλλάξεις τις διατροφικές σου συνήθειες, τη νοοτροπία σου γύρω από το φαγητό και τον τρόπο ζωής σου για νς πετύχεις το στόχο σου σχετικά με το σωματικό σου βάρος. Ένας κακός ή μέτριος μεταβολισμός μπορεί να αποτελέσει ένα άλοθι στο να μην κινητοποιηθείς.

Διάβασε, περισσότερα: Ανάλυση σύστασης σώματος (λιπομέτρηση) [ΟΔΗΓΟΣ]