Βρέφος, είναι το παιδί ηλικίας από 1 έως 12 μηνών. Οι πρώτοι 6 μήνες ζωής χαρακτηρίζονται από αποκλειστική και ιδανική τροφή το μητρικό γάλα.