Οι βιταμίνες είναι χημικές ενώσεις, απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. Διακρίνονται σε υδατοδιαλυτές και λιποδιαλυτές.