Θερμίδες: μία θερμίδα ορίζεται ως η ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για αυξηθεί η θερμοκρασία 1kg νερού κατά 1°C, είναι δηλαδή μια μονάδα θερμότητας.