Τα μέταλλα είναι μια κατηγορία χημικών στοιχείων με σημαντικές δράσεις στην φύση. Ορισμένα μέταλλα είναι απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό.