Διαβήτης, μια μεταβολική ασθένεια αύξησης σακχάρου στο αίμα, όταν δεν μπορεί να παραχθεί επαρκής ποσότητα ινσουλίνης ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.