Διατροφή και Ανοσοποιητικό συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος ζωής;