Πόσο χρόνο διαρκεί κάθε συνεδρία μας;

Προγραμματίστε ότι θα χρειαστούμε 30 – 45 λεπτά στις συνεδρίες κάθε φορά, εκτός από την πρώτη συνεδρία που λόγω της λήψης ιατρικού και διαιτολογικού ιστορικού θα απαιτηθεί περίπου 1 ώρα.