Πώς αξιολογούνταν το σώμα κάποιου πριν τη χρήση του ΔΜΣ;

Ο ΔΜΣ έγινε διεθνές πρότυπο για τη μέτρηση της παχυσαρκίας στη δεκαετία του 1980 και το ευρύ κοινό έμαθε για το ΔΜΣ τη δεκαετία του 1990, όταν η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της υγιεινής διατροφής και άσκησης.

Πριν από το 1980 οι γιατροί χρησιμοποιούσαν πίνακες βάρους για ύψος (διαφορετικό για άνδρες και γυναίκες) που περιέγραφε το βάρος σώματος για κάθε εκατοστό του ύψους ενός ατόμου. Αυτοί οι πίνακες ήταν περιορισμένοι επειδή χρησιμοποιούσαν μόνο σωματικό βάρος και όχι σύνθεση σώματος. Το 1998, τα εθνικά ινστιτούτα υγείας μείωσαν το όριο του υπέρβαρου για το ΔΜΣ, από 27,8 σε 25 Kg/m2 για να ταιριάξουν με τις διεθνείς οδηγίες.

Αυτή η κίνηση από μόνη της, πρόσθεσε περίπου 30 εκατομμύρια Αμερικανούς πολίτες που προηγουμένως θεωρούνταν «υγιούς σωματικού βάρους» στην κατηγορία «υπέρβαρων». Και από τότε χρησιμοποιείται ο ΔΜΣ όπως τον ξέρουμε μέχρι και σήμερα.