Οι μετρήσεις θα γίνουν στην πρώτη συνεδρία;

Την πρώτη φορά οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν σε ξεχωριστή επίσκεψη, ανάμεσα στην 1η και τη 2η συνεδρία. Έπειτα μπορεί να πραγματοποιηθούν τμηματικά ως μέρος της συνεδρίας σου, είτε ως μεμονωμένη επίσκεψη.