Πόσο έγκυρες είναι οι εφαρμογές που αφορούν το ενεργειακό ισοζύγιο;

Γενικότερα, μία θερμίδα είναι η ποσότητα ενέργειας που χρειάζεται για να αυξηθεί η θερμοκρασία 1 γραμμαρίου νερού κατά 1 βαθμό Κελσίου. ‘Όμως, το σώμα σου δεν είναι θερμιδόμετρο ώστε να υπάρχει απόλυτη ακρίβεια για τις θερμίδες που καταναλώνεις και αυτές που ¨καις¨ μέσα στην ημέρα.

Επίσης, οι θερμίδες που αναγράφονται στα τρόφιμα είναι οι μέσες τιμές των τροφίμων αυτής της κατηγορίας. Δηλαδή, υπάρχει μία διακύμανση της τάξης του 10%.

Η ακριβής μέτρηση των θερμίδων δεν είναι εφικτή.